Có 1 kết quả:

fú tiē

1/1

fú tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 服帖[fu2 tie1]