Có 1 kết quả:

lǎng dú

1/1

lǎng dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to read aloud