Có 1 kết quả:

lǎng sòng

1/1

lǎng sòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read aloud with expression
(2) to recite
(3) to declaim