Có 1 kết quả:

wàng méi zhǐ kě

1/1

wàng méi zhǐ kě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to quench one's thirst by thinking of plums (idiom)
(2) fig. to console oneself with illusions