Có 1 kết quả:

wàng ér shēng wèi

1/1

wàng ér shēng wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intimidate at the first glance (idiom); awe-inspiring
(2) terrifying
(3) overwhelming