Có 1 kết quả:

wàng fēng bǔ yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 捕風捉影|捕风捉影[bu3 feng1 zhuo1 ying3]