Có 1 kết quả:

cháo shān jìn xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go on a pilgrimage and offer incense (idiom)