Có 1 kết quả:

cháo bài shèng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

a pilgrimage to a holy mountain