Có 1 kết quả:

Zhāo gē zhèn

1/1

Zhāo gē zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhaoge town in Qi county 淇縣|淇县, Hebi 鶴壁|鹤壁, Henan