Có 1 kết quả:

cháo gòng ㄔㄠˊ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to present tribute (to the emperor)