Có 1 kết quả:

cháo mén ㄔㄠˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) entrance portal (to a palace)
(2) propylaeum