Có 1 kết quả:

Cháo xiǎn Tài zōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

King Taejong of Joseon Korea (1367-1422), reigned 1400-1418