Có 1 kết quả:

Cháo xiǎn zì mǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hangul, Korean phonetic alphabet
(2) Korean letters