Có 1 kết quả:

Cháo xiǎn Mín zhǔ zhǔ yì Rén mín Gòng hé guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

People's Democratic Republic of Korea (North Korea)