Có 1 kết quả:

Cháo xiǎn rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

North Korean (person)