Có 1 kết quả:

Cháo xiǎn zǒng dū fǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Japanese colonial administration of Korea 1910-1945