Có 1 kết quả:

Cháo xiǎn Hǎi xiá ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Korea Strait
(2) Tsushima Strait (between Japan and Korea)