Có 1 kết quả:

mù lán shǔ

1/1

mù lán shǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Magnolia, genus of trees and shrubs