Có 1 kết quả:

mù liào

1/1

mù liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lumber
(2) timber