Có 1 kết quả:

Mù xīng

1/1

Mù xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jupiter (planet)