Có 1 kết quả:

mù mù jīn

1/1

mù mù jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mokuma-gane (loanword)