Có 1 kết quả:

mù guǎn yuè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

woodwind instrument