Có 1 kết quả:

mù fú róng

1/1

mù fú róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis)

Một số bài thơ có sử dụng