Có 1 kết quả:

mù lán kē

1/1

mù lán kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Magnoliaceae, family of trees and shrubs