Có 1 kết quả:

mù nè guǎ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

honest and unaffected but not talkative (idiom)