Có 1 kết quả:

mù yú

1/1

mù yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mokugyo
(2) wooden fish (percussion instrument)