Có 1 kết quả:

mù chǐ pá

1/1

mù chǐ pá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a rake (with wooden teeth)