Có 1 kết quả:

mò zi

1/1

mò zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) powder
(2) dust