Có 1 kết quả:

mò xiè

1/1

mò xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bits
(2) scraps