Có 1 kết quả:

mò shāo shén jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

peripheral nerve