Có 1 kết quả:

mò bān chē

1/1

mò bān chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) last bus or train
(2) last chance