Có 1 kết quả:

mò yào

1/1

mò yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) myrrh (Commiphora myrrha)
(2) also written 沒藥|没药