Có 1 kết quả:

běn wèi hào ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(music notation) natural sign, ♮