Có 1 kết quả:

Běn yīn fāng

1/1

Běn yīn fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Honinbo, major school of Go in Japan (1612-1940)
(2) title held by the winner of the Honinbo Go tournament (1941-)