Có 1 kết quả:

běn guó

1/1

běn guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

one's own country