Có 1 kết quả:

běn zi

1/1

běn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) book
(2) notebook
(3) edition
(4) CL:本[ben3]