Có 1 kết quả:

běn zì

1/1

běn zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

original form of a Chinese character