Có 1 kết quả:

běn dǐ

1/1

běn dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

background