Có 1 kết quả:

běn bào

1/1

běn bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

this newspaper