Có 1 kết quả:

běn zú yǔ

1/1

běn zú yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) native language
(2) mother tongue