Có 1 kết quả:

běn zú yǔ ㄅㄣˇ ㄗㄨˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) native language
(2) mother tongue