Có 1 kết quả:

Běn xī Mǎn zú Zì zhì xiàn ㄅㄣˇ ㄒㄧ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Benxi Manchu autonomous county in Benxi 本溪, Liaoning