Có 1 kết quả:

běn jīng

1/1

běn jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) classic book
(2) sutra