Có 1 kết quả:

Běn nà bǐ

1/1

Běn nà bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 本那比市[Ben3 na4 bi3 shi4]