Có 1 kết quả:

Běn nà bǐ ㄅㄣˇ ㄋㄚˋ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 本那比市[Ben3 na4 bi3 shi4]