Có 1 kết quả:

Běn nà bǐ shì ㄅㄣˇ ㄋㄚˋ ㄅㄧˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Burnaby, British Columbia, Canada