Có 1 kết quả:

Zhá dá xiàn

1/1

Zhá dá xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zanda county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Rtsa mda' rdzong