Có 1 kết quả:

zhū huán

1/1

zhū huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crested ibis (Nipponia nippon)