Có 1 kết quả:

zhū huán ㄓㄨ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crested ibis (Nipponia nippon)