Có 1 kết quả:

Zhū Hòu zhào

1/1

Zhū Hòu zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhu Houzhao, personal name of tenth Ming emperor 正德[Zheng4 de2] (1491-1521), reigned 1505-1521