Có 1 kết quả:

Zhū nuò

1/1

Zhū nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Juneau, capital of Alaska
(2) Juno, Roman goddess of marriage