Có 1 kết quả:

Zhū Gāo chì

1/1

Zhū Gāo chì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhu Gaochi, personal name of fourth Ming emperor Hongxi 洪熙[Hong2 Xi1]