Có 1 kết quả:

Pú zǐ

1/1

Pú zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Puzi or Putzu City in Chiayi County 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan